Aktualności

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie przygotowującym do bierzmowania 2015. Pierwsze spotkanie 2 listopada po mszy świętej o 13 w kaplicy św. Katarzyny (wejście od Dorset Street). Spotkania będą odbywały się raz miesiącu, zawsze w niedzielę po mszy świętej o 13. Bierzmowanie planowanie jest w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 24 maja 2015 r. O szczegółach poinformujemy podczas pierwszego spotkania.Witam serdecznie,

Chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz co? Chcesz iść do przodu? Krokiem w tę stronę mogą być spotkania z coachem, Twoim życiowym trenerem.

Swoją ofertę kieruję do wszystkich tych którzy potrzebują zmiany i są na nią gotowi. Jeśli jesteś zainteresowany pracą nad własnym rozwojem, borykasz się z problemami lub chcesz zmienić swoje życie na takie o jakim zawsze marzyłeś zapraszam na indywidualne spotkania.

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy:

coaching@macoch.com
Ewelina Macoch Life and Executive Coach


ZAJĘCIA SPORTOWE

Korpusy Pokoju serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na zajęcia sportowe, które odbywają się w każdą sobotę (poza terminami kursów przedmałżeńskich i Bank Holiday weekendami) w godz. 14:00-16:30 w salce w podziemiach klasztoru Dominikanów. Podczas naszych spotkań chcemy wspólnie i miło spędzać z Wami czas grając m. in. w tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyki, szachy i warcaby. Wstęp wolny


WEEKENDOWY KURS NARZECZONYCH - PAŹDZIERNIK 2014

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne zapisy na kolejny kurs przedmałżeński dla narzeczonych. Jak to bywało poprzednio zapisy prowadzimy w formie formularza inernetowego. Jeśli chcielibyście uczetsniczyć w proponowanym kursie, prosimy zapiszcie się bezpośrednio na stronie internetowej poprzez dostępny formularz. Plan kursu: sobota 10.00 - 17.00, niedziela 14.15 - 16.00. Recepcja bęzie czynna od godz. 9.30 - 10.00. Zajęcia odbywają się w sali na dole (wejście od Dorset Street) Termin kursu: 4/5 października 2014. [więcej]KORPUSY POKOJU ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE LEKCJE J. ANGIELSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Zajęcia odbywają się w każdą środę o godzinie 17:30 w salce przy kościele Dominikanów. Wciąż można dołączyć do grupy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Czytania na każdy dzień (mateusz.pl)

Czytania na każdy dzień

www.mateusz.pl/czytania

31 PAŹDZIERNIKA 2014

Piątek

 

Dzisiejsze czytania: Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; J 10,27; Łk 14,1-6

Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

 

(Flp 1,1-11)
Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

(Ps 111,1-6)
REFREN: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Z całego serca będę chwalił Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów,
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym,
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan.

(J 10,27)
Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

(Łk 14,1-6)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć.

 

 

Jak ocenić, co słuszne w oczach Boga? Uczeni w Prawie zapytani przez Jezusa, czy wolno uzdrawiać w szabat, milkną, czując w sercu niestosowność tak dobrze uprzednio przemyślanej odpowiedzi. Chrześcijanin nie kieruje się wyłącznie literą Prawa, ale modli się wraz ze św. Pawłem, by jego miłość „doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym (...) wyczuciu oceny tego, co lepsze”. Sprawiedliwość bez miłości zabija, lecz uzupełniona miłością, przynosi wielką chwałę Bogu.

Mira Majdan, „Oremus” październik 2004, s. 112

 

WSZYSTKO, CO JEST PRAWDZIWE...

Panie, obym się karmił słowami wiary i dobrej nauki, wiodącej do życia w pobożności (1 Tm 4, 6; Tt 1, 1)

„W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym — to miejcie na myśli” (Flp 4, 8). Żadnej prawdziwej wartości ludzkiej nie może odrzucić ten, kto chce praktykować skuteczne apostolstwo. Chrześcijaństwo zapuszcza swe korzenie w zdrowym humanizmie w tym znaczeniu, że chrześcijanin przede wszystkim ma na oku człowieka, i to człowieka ożywionego i przekształconego przez uczestnictwo w życiu Bożym; człowieka pełnego, ze wszystkimi swoimi przyrodzonymi zasobami rozumu i woli, z całą nadbudową wychowania, kultury, zmysłu społecznego itd.; chrześcijaństwo nie odrzuca ani nie ogranicza tych rzeczywistości, lecz przyjmuje je i ceni w najwyższym stopniu, uzupełniając je wyższymi rzeczywistościami łaski i cnót teologicznych i skierowując je do wiecznego przeznaczenia człowieka. Dlatego apostołowie, chociaż są świadomi, „że boskie dzieło, do którego zostali powołani przez Ducha Świętego, przekracza wszelkie ludzkie siły i ludzką mądrość” (DK 15), potrafią, jak wierni słudzy z przypowieści ewangelicznej, zastosować wszystkie ludzkie zalety do swego apostolstwa.

Oprócz przychylności, ułatwiającej obcowanie z bliźnim i ułatwiającej nawiązywanie dialogu, Sobór Watykański II w szczególności przypomina kapłanom o obowiązku dojrzałej wiedzy, ponieważ „ich nauka powinna być duchowym lekarstwem dla Ludu Bożego” (tamże 19). Chodzi tutaj przede wszystkim o naukę wypływającą z Pisma świętego, ze studium Ojców i Doktorów Kościoła, dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz teologii. Nauka święta nie może być oderwana od współczesnej kultury, nie powinna też zapoznawać mentalności, psychologii, dążności, ukierunkowań ludzi, w szczególności młodzieży dzisiejszej. Wszystko to — poszukiwane i zdobywane z czystą intencją skuteczniejszej służby Bogu i ludziom — jest dziełem zasługującym na uznanie i podnoszącym wartość samego apostolstwa.

Św. Paweł poucza o cechach nauki apostola. Ma się ona opierać na Ewangelii, trzymać „zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa” oraz być „zgodna z pobożnością” (1 Tm 6, 3), czyli powinna być „poznaniem prawdy wiodącej do życia w pobożności” (Tt 1, 1), to znaczy prowadzić do miłości Boga i bliźniego.

 • Ty, o Panie, nie żądasz ode mnie, abym był nauczycielem polityki, sztuki wojennej, wiedzy ludzkiej... chcesz, abym był nauczycielem miłosierdzia i prawdy.
  Udziel mi wielkiej dyskrecji i pobłażliwości w sądach o ludziach i wydarzeniach; spraw, abym modlił się specjalnie za tych, którzy są powodem mego cierpienia; abym we wszystkim okazywał wielką dobroć, bezgraniczną cierpliwość, pamiętając o tym, że każde inne uczucie nie jest zgodne z duchem Ewangelii i doskonałością ewangeliczną. Zgadzam się chętnie być niczym, byle tylko zatryumfowała miłość. Choćby mnie miano zdeptać, chcę być cierpliwy i dobry aż do heroizmu. Tylko wtedy... zasłużę na udział w Twoim kapłaństwie, o Chryste Jezu, który za cenę uległości, upokorzenia i cierpienia stałeś się prawdziwym i jedynym lekarzem i Zbawcą całej ludzkości.
  Naucz mnie zawsze mówić prawdę, ale łagodnie... dopomóż mi zawsze odpłacać dobrem za złe i przekładać Ewangelię ponad sztuczki ludzkiej polityki.
  Lecz przede wszystkim i zawsze będę się starał o to, by w moim życiu wewnętrznym i w działalności zewnętrznej odbijał się Twój obraz, o Jezu cichy i pokornego serca (Jan XXIII: Dziennik duszy, rok 1940, 1930, 1936, 1931).
 • O Dziewico Najświętsza, wyjednaj mi od Ducha Jezusa Syna Twojego... dary rozumu i umiejętności, abym się stał światłem dla dusz.
  Naucz mnie, o Matko, wyjaśniać, jak Ty umiałaś wypełniać Pismo święte; jak potrafiłaś rozważać je w milczeniu i zachowywać w swoim sercu. Zachowaj mnie pokornym, przypominając mi, że tu nie chodzi o jakąkolwiek książkę i że nie trzeba, abym się zmuszał do jej zrozumienia, lecz że trzeba, abym był bardzo posłuszny, stawszy się pokornym, oderwanym od wszystkiego, abym umiał cierpieć i modlić się nieustannie, by móc osiągnąć tę mądrość.
  O Matko, Ty, któraś zrozumiała Boga lepiej niż ktokolwiek inny, spraw, abym się wyrzekł pychy rozumu i nie zaliczał się do liczby mądrych i roztropnych świata, przed którymi są zakryte tajemnice Boże. Spraw, abym był bardzo mały, abym mógł wejść w krąg Objawienia, aby okryła i ogarnęła mnie prawda. O Matko, daj, abym mógł promieniować prawdą, którą jest Twój Syn.
  Rozpal we mnie pragnienie Królestwa; niech ono będzie moim jedynym celem, niech nie istnieje dla mnie podwójny sposób patrzenia na rzeczy: jeden chrześcijański, a drugi świecki; lecz niechaj odczuwa się we mnie, że ten, kto posiada ducha Królestwa, jest szczęśliwy i pokój czyniący, pełen jasności i optymizmu, mocny i wielkoduszny, że pochłania go miłość pokorna i podbijająca. O Matko, spraw, abym był takim jak Ty! (P. Lyonnet).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 388

 

 

» Przypominamy o możliwości bezpłatnej elektronicznej prenumeraty „Czytań na każdy dzień” – szczegóły na stronie Prenumerata.

» Powrót na stronę główną „Czytań”

 

 

© 1996–2014 www.mateusz.pl

 

_uacct = "UA-332283-1"; urchinTracker();